Версія для друку

Правила прийому

    Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах Державної служби зайнятості України, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - навчальні заклади) або безпосередньо у роботодавців - замовників кадрів за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд).

 

    Професійне навчання зареєстрованих безробітних за робітничими професіями здійснюється за професіями, наведеними у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117, та в Національному класифікаторі України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

 

    Дія цього Порядку поширюється на зареєстрованих безробітних, які мають право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (далі - безробітні).

 

    Професійне навчання безробітних із числа інвалідів організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії. У разі якщо такі безробітні потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, адаптованих навчальних місць, їх професійне навчання організовується у навчальних закладах, де створені для цього відповідні умови.

 

    Для організації професійного навчання безробітних та їх проживання в період такого навчання територіальний орган здійснює відбір навчальних закладів відповідно до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 843/23375.

 

    У разі виявлення бажання зареєстрованим безробітним пройти професійне навчання територіальний орган за місцем реєстрації особи як безробітної укладає договір з безробітним та видає йому направлення на професійне навчання до навчального закладу за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Безробітний зараховується до навчального закладу на підставі направлення на професійне навчання.

 

    Територіальний орган для проходження професійного навчання направляє безробітного до закладів охорони здоров'я для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, якщо правила прийому до професійно-технічних і вищих навчальних закладів вимагають надання відповідної довідки.

 

    У разі направлення безробітного на професійне навчання до навчального закладу, що розташований не за місцем реєстрації його місця проживання чи перебування, такому безробітному компенсуються витрати на проїзд до місця розташування навчального закладу і у зворотному напрямку транспортом загального користування (крім таксі) на підставі квитків або довідки транспортного підприємства про вартість проїзду при відсутності квитків.

 

    У разі направлення безробітного на професійне навчання до навчального закладу, що розташований не за місцем реєстрації його місця проживання чи перебування, такий безробітний забезпечується місцем проживання на період навчання, йому видається направлення на проживання за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

 

    Професійне навчання безробітних здійснюється за денною формою.

 

    Строк професійного навчання безробітних визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців.

 

    Професійне навчання безробітних може здійснюватися на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом. У такому разі сплачується вартість навчання пропорційно кількості безробітних.

Останнє редагування Четвер, 22 лютого 2018 09:18